نمایش 1–12 از 28 نتیجه

پروفیل چراغ خطی RT-01

۶۹,۰۰۰ تومان
جنس پروفیل : آلومینیوم عرض پروفیل (بدون لبه) ۱۶.۵ میلی متر عرض پروفیل (با لبه) ۲۲.۹ میلی متر ارتفاع پروفیل

پروفیل چراغ خطی RT-10

۳۲۰,۰۰۰ تومان
پروفیل آلومینومی لاین نوری کد ۱۰ با مشخصات زیر: جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل بدون لبه : ۱۰  میلی

پروفیل چراغ خطی RT-11

۳۲۰,۰۰۰ تومان
جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل بدون لبه : ۹۰ میلی متر عرض پروفیل با لبه : ۱۱۰ میلی متر

پروفیل چراغ خطی RT-12

۷۲۰,۰۰۰ تومان
جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل : ۵۵ میلی متر ارتفاع کل پروفیل : ۱۰۰ میلی متر ارتفاع قسمت سیم

پروفیل چراغ خطی RT-13

۸۰,۰۰۰ تومان
پروفیل آلومینومی لاین نوری کد ۱۳ با مشخصات زیر: جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل بدون لبه : ۱۶ میلی

پروفیل چراغ خطی RT-14

۱۲۵,۰۰۰ تومان
پروفیل آلومینومی لاین نوری کد ۱۴ با مشخصات زیر: جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل : ۴۵ میلی متر ارتفاع

پروفیل چراغ خطی RT-15

۶۰,۰۰۰ تومان
جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل : ۱۶ میلی متر ارتفاع پروفیل : ۸ میلی متر جنس دیفیوزر : پلی

پروفیل چراغ خطی RT-16

۲۸۰,۰۰۰ تومان
  پروفیل آلومینیوم لاین نوری کد ۱۷ با مشخصات زیر: جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل : ۴۵ میلی متر

پروفیل چراغ خطی RT-17

۹۰,۰۰۰ تومان
پروفیل آلومینیوم لاین نوری کد ۱۷ با مشخصات زیر: جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل : ۱۸ میلی متر ارتفاع

پروفیل چراغ خطی RT-18

۱۹۰,۰۰۰ تومان
پروفیل آلومینومی لاین نوری کد ۱۸ با مشخصات زیر: جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل : ۵۹ میلی متر ارتفاع

پروفیل چراغ خطی RT-19

۱۹۰,۰۰۰ تومان
پروفیل آلومینومی لاین نوری کد ۱۹ با مشخصات زیر: جنس پروفیل :  آلومینیوم عرض پروفیل بدون لبه : ۵۹  میلی